Ved en henvendelse forventer vi at du har lest beboermappe med bruksanvisning tilrettelagt for prosjektet. Vi gjør oppmerksom på at løsninger for hva du selv kan gjøre er beskrevet der.

Reklamasjonen blir fulgt opp innen 2 uker, av vår ansvarlige på prosjektet. Saker som blir reklamert på vil bli fulgt opp i henhold til de gjeldende standarder og forskrifter som foreligger pr fag og materiale samt den spesifikke sak det gjelder. Enkelte saker som ikke er reklamert på innen gitte frister fra overtakelse, må også påregnes at kan bli avvist dersom ikke årsak og ansvar kan kartlegges 100%.

Før henvendelse sendes inn, ber vi om at følgende punkter vurderes:

  1. Kan mangelen være et resultat av manglende vedlikehold? Dette er eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon (se FDV)
  2. Kan mangelen være et resultat av brukerfeil? Dette er eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon (se FDV)