Prosjektnummer: 205
Navn på prosjekt: Torvgaten 103
Antall bad: 103
Byggetid: August – Desember 2024
Kontakperson: johan@sansbygg.no