Prosjektnummer: 203
Navn på prosjekt: Lien Borettslag
Antall bad: 18 leiligheter
Byggetid: oktober-desember 2023
Kontakperson: roger@sansbygg.no