Prosjekt:Knausen borettslag. Våtromsmodernisering av 335 bad i Oslo kommune
Byggherre:Knausen borettslag
Byggetid:Jan 2020 – April 2021
Kontaktperson:oyvind@sansbygg.no