SansBygg har ansatte med lang erfaring fra modernisering av bad. I løpet av de siste 15 årene har vi ledet modernisering av 15.000 bad.

SansBygg er godkjent bedrift etter Byggebransjens våtromsnorm, medlem av Byggmesterforbundet og har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 2.

Boligselskaper

SansBygg har lang erfaring fra modernisering av bad i boligselskaper og tilbyr gjennomføringsevne og kvalitet. Prosjektering og god planlegging av arbeidene gjør at vi leverer kvalitet til avtalt tid.


Vårt team

SansBygg har 15 ansatte.

Vi viser gjerne et prosjekt og veileder om hvordan våtromsmodernisering bør planlegges og gjennomføres.

Det er viktig at boligselskapet kontakter et anerkjent byggelederfirma som kan bistå videre i prosessen.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn. Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.