Vi viser gjerne et prosjekt og veileder om hvordan våtromsmodernisering bør planlegges og gjennomføres.

Det er viktig at boligselskapet kontakter et anerkjent byggelederfirma som kan bistå videre i prosessen.


Det legges opp til at beboerne kan bo hjemme hvis de ønsker det. Men vi anbefaler å flytte ut under riveperioden. Vi monterer dusj- og toalettbrakker på alle prosjekter.
Brakkene er todelte, lyse og trivelige. Det blir utført fortløpende renhold.


Tildekking, støvsuging og luftrensing er viktig tiltak som gjøres. Renhold og rydding har høyt fokus på prosjektene. Sammen med beboer skreddersyr vi tildekkingen for å minimere støvmengden. .


Sansbygg jobber tett med leverandørene for å utvikle og kvalitetssikre produktene som leveres. Blant annet blir betongkvaliteten i påstøpene kontrollert av leverandørene, dette er viktig får å bygge holdbare bad.
Alle prosjekter blir grundig planlagt og prosjektert.

.