Boligselskaper

Vi viser gjerne et prosjekt og veileder om hvordan våtromsmodernisering bør planlegges og gjennomføres.

Det er viktig at boligselskapet kontakter et anerkjent byggelederfirma som kan bistå videre i prosessen.

Sansbygg bygger alltid et showroom med tilvalgsprodukter, bademiljø og planløsningen

Sansbygg bygger alltid et showroom med tilvalgsprodukter, bademiljø og planløsninger. Showrommet er selvinstruerende med komplette priser på alt utstyr og vi har tegninger og bilder av anbefalte løsninger. Det er montert kodelås på døren for tilgang når det måtte passe.

 

 

Dusj- og toalettbrakker

Det legges opp til at beboerne kan bo hjemme hvis de ønsker det. Men vi anbefaler å flytte ut under riveperioden. Vi monterer dusj- og toalettbrakker på alle prosjekter.
Brakkene er todelte, lyse og trivlige. Det blir utført fortløpende renhold.

 

 

 

Tildekking, støvsugning og luftrensing er viktig tiltak som gjøres.

Tildekking, støvsugning og luftrensing er viktig tiltak som gjøres. Renhold og rydding har høyt fokus på prosjektene. Tildekking, støvsugning og luftrensing er viktig tiltak som gjøres.
Sammen med beboer skreddersyr vi tildekkingen for å minimere støvmengden.

 

 

Betongkvaliteten blir kontrollert av leverandør

Sansbygg jobber tett med leverandørene for å utvikle og kvalitetssikre produktene som leveres. Blant annet blir betongkvaliteten i påstøpene kontrollert av leverandørene, dette er viktig får å bygge holdbare bad.
Alle prosjekter blir grundig planlagt og prosjektert.

Ta kontakt for mer informasjon